Sponsormidler 2018

Sponsormidler 2018

Som lokal strømleverandør sponser Sunndal Energi hvert år lag og foreninger i Sunndal kommune.  Lag og foreninger som ønsker å komme i betraktning for år 2018, må sende begrunnet søknad innen 14.03.2018. I søknaden må det komme fram  hva midlene skal brukes til.

Frivillige lag og organisasjoner som arbeider for barn og ungdom vil bli prioritert ved tildelingen.

Søknaden merkes med "sponsorsøknad" og sendes til:

firmapost@sunndalenergi.no eller

Sunndal Energi KF
Mongstugata 9
6600  SUNNDALSØRA