Tildeling sponsormidler 2017

Tildeling sponsormidler 2017

Som lokal strømleverandør sponser Sunndal Energi hvert år lag og foreninger i Sunndal kommune.  Sponsormidlene er nå fordelt, og det blir skrevet brev til alle som har søkt.

Frivillig barne- og ungdomsarbeid og humanitære organisasjoner som arbeider for barn og ungdom ble prioritert ved tildelingen.

De som fikk tildelt midler i år:

Ålvundfjord bygdalag
Ålvundfjord ungdomslag
Sunndal skytterlag
Sunnal Jeger og fiskeforening
Nordvesten Klyvarlag
Sunndal bygdemuseum
Sunndal Fjellstyre
Røhjelløran Friluftsområde
Driva IL
Tredal Vel
Fossekallen 4H
IL Ulvungen
Jordalsgrenda Ungdomslag
Øksendal Idrettslag
Sunndal Paintballklubb
Børsetlaget
Sunndal Røde Kors
Hov Mini- og Barnegospelkor
Sunndal Rideklubb
Kvass/Ulvungen FK
Sunndal Svømme og livredningsklubb
Sunndal IL Håndball
Sunndal Fotball (Sunndal Energi Cup)
Sunndal Ski Session
Lady Arbuthnott - Jazzåteatret