Sponsormidler 2019

Sponsormidler 2019

Som lokal strømleverandør sponser Sunndal Energi hvert år lag og foreninger i Sunndal kommune. Lag og foreninger som ønsker å komme i betraktning for år 2019, må sende begrunnet søknad. I søknaden må det komme fram hva midlene skal brukes til. Frivillige lag og organisasjoner som arbeider for barn og ungdom, vil bli prioritert ved tildelingen.

Søknaden merkes med "sponsorsøknad" og sendes til:

Sunndal Energi KF
Mongstugata 9
6600  SUNNDALSØRA

eller epost til:

firmapost@sunndalenergi.no

Søknadsfrist: 14.03.2019