Sponsormidler 2020

Sponsormidler 2020

Som lokal strømleverandør sponser Sunndal Energi hvert år lag og foreninger i Sunndal kommune. Lag og foreninger som ønsker å komme i betraktning for år 2020, må sende begrunnet søknad. I søknaden må det komme fram hva midlene skal brukes til. Frivillige lag og organisasjoner som arbeider for barn og ungdom, vil bli prioritert ved tildelingen.

Søknaden merkes med "sponsorsøknad" og sendes til:

Sunndal Energi AS
Mongstugata 9
6600  SUNNDALSØRA

eller epost til:

firmapost@sunndalenergi.no

Søknadsfrist: 23.03.2020