Kompensasjon

Kompensasjon

 

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at husholdninger kan få deler av sine strømutgifter
tilbakebetalt gjennom nettleien. Kompensasjonsordning for høye strømpriser.

Det er ikke den faktiske strømprisen hver enkelt kunde betaler som legges til grunn, men en gjennomsnittspris for område. I område NO3 (Midt-Norge) og NO4 (Nord-Norge) ble gjennomsnittsprisen på under 70 øre/kWh (ekskl. merv.avg.) i desember 2021 til og med juni 2022. Dette er under grensen som er satt for å få kompensasjon fra staten. Område NO1 (Sørøst Norge), NO2 (Sørvest Norge) og NO5 (Vest-Norge) får kompensajson for perioden desember 2021 til og med juni 2022. Dette kompenseres fra netteier. Se NVE sine sider. Støttesatsene for juni er klare.