Kompensasjon

Kompensasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at husholdninger kan få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Les mer her: Kompensasjonsordning for høye strømpriser.

Det er ikke den faktiske strømprisen hver enkelt kunde betaler som legges til grunn, men en gjennomsnittspris for område. I november var gjennomsnittsprisen for NO1, NO2 og NO5 på ca. 112 øre/kWh.

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats november
NO1 (Oslo) 112,57 øre/kWh 47,89 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 112,80 øre/kWh 48,15 øre/kWh
NO5 (Bergen) 112,57 øre/kWh 47,89 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 63,78 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/ mva 44,28 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/ mva * 44,28 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Støtten du får trekkes først fra nettleien. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto eller trukket fra strømregningen.

 

Informasjon om strømstøtte i foregående måneder:

Her kan du se støttesatsene for oktober 2022.

Her kan du se støttesatsene for september 2022.