Småvoll kraftverk

Småvoll kraftverk
Informasjonsmøte - Småvoll kraftverk

Musgjerd grendahus
mandag 30.05.22 kl 18:00

På vegne av Småvoll kraftverk ønsker vi å invitere til et informasjonsmøte om den planlagte utbyggingen.