Sponsormidler 2021

Sponsormidler 2021

Som lokal strømleverandør sponser Sunndal Energi hvert år lag og foreninger i Sunndal kommune. Lag og foreninger som ønsker å komme i betraktning for år 2021, må sende begrunnet søknad. I søknaden må det komme fram hva midlene skal brukes til. Frivillige lag og organisasjoner som arbeider for barn og ungdom, vil bli prioritert ved tildelingen.

Dette bildet viser løpere fra Sunndal Friidrett, som var blant de som mottok sponsormidler i 2020.

Søknaden merkes med "sponsorsøknad" og sendes til:

Sunndal Energi AS
Mongstugata 9
6600  SUNNDALSØRA

eller epost til:

firmapost@sunndalenergi.no

Søknadsfrist:  12.03.2021