Sponsormidler 2022

Sponsormidler 2022

Som lokal strømleverandør sponser Sunndal Energi hvert år lag og foreninger i Sunndal kommune. Lag og foreninger som ønsker å komme i betraktning for år 2022, må sende begrunnet søknad. I søknaden må det komme fram hva midlene skal brukes til. Frivillige lag og organisasjoner som arbeider for barn og ungdom, vil bli prioritert ved tildelingen.

Dette bildet viser spillere fra Sunndal IL Håndball, som var blant de som mottok sponsormidler i 2021.

Søknaden merkes med "sponsorsøknad" og sendes til:

firmapost@sunndalenergi.no

Søknadsfrist:  28.02.2022