Sponsormidler 2023

Sponsormidler 2023

Som lokal energileverandør ønsker Sunndal Energi å være en engasjert og synlig aktør i lokalmiljøet. Hvert år sponser vi lag og foreninger i Sunndal kommune, og nå har vi lyst ut midlene for 2023. Frivillige lag og organisasjoner som arbeider for barn og ungdom vil bli prioritert ved tildelingen.

 

For at vi skal behandle en søknad trenger vi å vite litt om dere og hva det søkes støtte til.

 

Søknaden bør minimum inneholde følgende:
- Navn på lag/forening med adresse, postnummer og sted
- Kontaktperson med kontaktinformasjon
- Evt. organisasjonsnummer og kontonummer for utbetaling
- Hva søker dere om? Utdyp hva dere ønsker og hvorfor dere søker. Er det tidsfrist, ved at dere ønsker støtte til en spesiell dato, må det spesifiseres.

- Hvorfor skal Sunndal Energi støtte tiltaket, hvilke gjenytelser vil Sunndal Energi få?

 

Skriv gjerne litt om dere selv, for. eks. antall medlemmer, aktiviteter gjennom året, egeninnsatsen som legges ned etc.

 

Søknaden merkes med "Sponsorsøknad" og sendes til firmapost@sunndalenergi.no

Søknadsfrist: 23.04.2023

 

Se våre retningslinjer for tildeling, og ta kontakt ved spørsmål.