Flere fjernvarmekunder

Flere fjernvarmekunder

Fra venstre på bildet: Ola Jostein Holen, Georg Tvedt og Arild Brandal, alle fra Sunndal Energi.
Bildet er tatt av: Lisa Botterli Flostrand, Driva

Artikkel fra Norsk Fjernvarme:

SØRGER FOR VINTER-EFFEKT I SOMMER-VARME
6. juli 2018
Mens andre tar ferie, planlegger Sunndal Energi for vinteren. Nå skal enda mer av spillvarmen fra Hydro Aluminium Sunndal utnyttes til oppvarming og tappevann for både store og små bygninger.
Sunndal Energi er i sommer i full gang med å legge en ny hovedledning for fjernvarme i Sande-området i Sunndal, skriver Driva.
  
Dermed får nye bygg tilgang til det vannbaserte, energifleksible distribusjonssystemet i Sunndal, som er basert på spillvarme fra hjørnesteinsbedriften Hydro Aluminium Sunndal. På grunn av fjernvarmenettet gjenvinnes energi fra varme avgasser som ellers ville gått til spille.

Frir til «folk flest»

I Norge er det særlig store næringsbygg som er hovedmarkedet for fjernvarme, men i Sunndal er fjernvarme en kostnadseffektiv løsning også for private.
 
- I første omgang er det Tørset Bil og Storvik som får fjernvarme, med det er også fullt mulig for privatpersoner med vannbåren varme å bestille fjernvarme nå, sier Georg Tvedt som er ansvarlig for fjernvarmeutbyggingen på Sande, til Driva.
 
Salgsargumentet for å velge fjernvarme er blant annet at man får en billigere energipris enn med strømenergi – og at vannbåren oppvarming gir et bedre inneklima enn med oppvarming ved hjelp av strøm.

Miljøvennlig alternativ

Utbyggingen i Sunndal er støttet av Enova, fordi den sørger for miljøvennlig og sikker energi- og effektoppdekning til bygg, og vil være ferdig i slutten av oktober. Ved å utnytte mer av overskuddsvarmen fra aluminiumsverket til oppvarming og tappevann, frigjøres kapasitet i kraftnettet til annen elektrifisering i området.
 
I tillegg til Sunndal Energi er også Powerpipe, Heimdal Industriservice og Alf Engen AS med på arbeidet i Sande-området.
Du kan lese mer om fjernvarme på siden til Norsk Fjernvarme