Stadig nye private fjernvarmekunder

Stadig nye private fjernvarmekunder

Vi kobler stadig til nye private fjernvarmekunder.

Magnus Watten Furu i Kaptein Drejers gate har nettopp fått påkoblet fjernvarme. Han har totalrenovert et hus som er innflyttingsklart. Han baserer all oppvarming med fjernvarme. En av fordelene med fjernvarme er at alt i forbindelse med varmen er skjult, så det er ikke noe en må ta hensyn til ved plassering inne i huset, sier Magnus. Han ser også fordelen med at han ikke trenger varmtvannsbereder. Varmtvatnet varmes opp direkte fra fjernvarmen.

I Sunndal er det vedtatt tilknytningsplikt til fjernvame på alle nye bygg som bygges innenfor konsesjonsområdet. Dette betyr at byggene som tilknyttes må tilrettelegges for vannbåren varme. Eksisterende bygg har ikke denne plikten, men Sunndal Energi kan tilby fjernvarme til bygg som ligger nærme fjernvarmenettet og hvor utbygger ønsker vannbåren varme. Du kan lese mer om fjernvarme på «Hva er fjernvarme»? på vår hjemmeside eller på fjernvarme.no.

Samtidig som det ble lagt fjernvarmerør i grøft inn til huset i Kaptein Drejers gate, ble det også lagt ned fiber i samme grøfta. Når det legges fjernvarmerør samordnes infrastruktur i samme grøft.

 

Kundesentralen som styrer alt som har med fjernvarme å gjøre står i det tekniske rommet. På bildet over så ser en Georg Tvedt, leder fjernvarme som forklarer Magnus Watten Furu om kundesentralen.