Fornybar energi

Fornybar energi

Verden behøver fornybar energi for å møte trusselen om store klimaendringer

Det legges derfor stor innsats i utvikling av ny energiproduksjon. Vi forventer stor vekst innen disse områdene de kommende årene.