Fjernvarme Nofima

Fjernvarme Nofima

Sunndal Energi øker sin fjernvarmeleveranse til Nofima

 

Fjernvarmen henter spillvarme fra Hydro Aluminium Sunndal. Dette brukes til å lage varme og varmt tappevann til sluttbrukere i boliger, borettslag og næringsbygg. I tillegg forsyner fjernvarmen uteanlegg som kunstgressbane og bussholdeplass.

I 2010 ble det nye resirkanlegget i Hall 6 til Nofima ferdig. Sunndal Energi leverer varme til dette anlegget. I forbindelse med oppgradering i Hall 4 var det naturlig å se på en utvidelse av fjernvarmeleveransen med å fase ut ei gammel varmepumpe og erstatte denne med fjernvarme. Med erfaring fra anlegget i Hall 6, dyktige medarbeidere og leverandører, konstruerte vi en kundesentral som nå står i Hall 4. Denne leverer nå billig fjernvarme til produksjonen i Hall 6 på en nøyaktig, sikker, bærekraftig og fremtidsrettet måte.

 

Leverandører:

 

Entreprise navn

Firma

Konsulenttjenester

Norsk Energi

 Fjernvarmenett

 

Leveranse av fjernvarmerør

Powerpipe AS

Legging og montering av fjernvarmerør

Heimdal Industriservice AS

Grøftearbeider for fjernvarmerør

Alf Engen AS

Kundesentral

 

Levering av sentral

Høgfors

Montering av sentraler

Sunndal Energi

SRO

Schneider Electric Norge AS