Informasjonsmøte

Informasjonsmøte

INFORMASJON FJERNVARME/VANNBÅREN VARME

I forbindelse med utbygging av fjernvarme i Sande-området ønsker vi å invitere til et informasjonsmøte:

      Mandag 03.09.18 kl 1700
      Sted: Kantina, Sunndal Energi, Mongstugata 9


Hvis du er interessert ber vi deg sende en epost til: firmapost@sunndalenergi.no eller
ringe vårt sentralbord på telefon 71 68 95 50 innen fredag 31.08.18.

Tema:

Hva er fjernvarme?
Definisjon, pris og anleggsbidrag

Hva er vannbåren varme?
Definisjon. Hvilke muligheter finnes for nye hus og eksisterende hus?

Det vil bli presentert en del produkter, slik at en kan se hva som er på markedet til bruk ved vannbåren varme.

Det vil bli lagt opp til en dialog, slik at det er mulig å stille spørsmål underveis.

 

VELKOMMEN!