Miljøfyrtårn

Sunndal Energi er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift

Sertifiseringen er en anerkjennelse av det arbeidet vi som bedrift har gjort for å bedre, og ta vare på miljøet. Vi tar miljøutfordringene på alvor.

Hensikten med Miljøfyrtårn er å heve miljøprestasjonen så det monner i så mange private små- og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter som mulig. I privat sektor markedsføres Miljøfyrtårn mot alle SMB-bedrifter innen industri, transport, handel og service.

Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn.
Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.