Sunndal Energi

Sunndal Energi

Sunndal Energi ønsker å være en lokal strømleverandør for innbyggere, bedrifter og hytteeiere i Sunndal kommune og sikre kundene strøm til riktige priser. Det er Sunndal kommune som eier oss. I tillegg til å selge strøm er vi netteier, fjernvarmeleverandør basert på spillvarme fra Hydro Sunndal og eier fibernettet. Sunndal Energi har vært strømleverandør og netteier i over 60 år og vi hadde jubileum i 2013.

Ved å velge oss som strømleverandør sørger du for at pengene går tilbake til lokalsamfunnet. Vi støtter årlig lokale lag og organisasjoner, fortrinnsvis med aktiviteter for barn og unge i Sunndal.

Les siste årsberetning og regnskap til Sunndal Energi