Sunndal Energi

Sunndal Energi

Sunndal Energi er et datterselskap av Sunndal Energi Holding, som er heleid av Sunndal kommune. Sunndal Energi ønsker å være den lokale strømleverandøren for innbyggere, bedrifter og hytteeiere i Sunndal kommune. I tillegg til å selge strøm er vi fjernvarmeleverandør basert på spillvarme fra Hydro Aluminium Sunndal og eier bredbånd/fibernettet i hele kommunen. Sunndal Energi har vært strømleverandør siden 1953, da det ble etablert et felles kraftlag for hele kommunen.

Ved å velge oss som energileverandør sørger du for at pengene går tilbake til lokalsamfunnet. Vår aktivitet sikrer vesentlige lokale innkjøp og arbeidsplasser. Vårt overskudd går tilbake til lokalsamfunnet gjennom sponsorstøtte til lag og organisasjoner, skatter, investeringer i lokal infrastruktur for fjernvarme og bredbånd og utbytte til eier.

Les siste årsberetning og regnskap til Sunndal Energi Holding