Nettleie

Nettleie er det du betaler for å få fraktet strøm hjem til deg

Når du bruker strøm må du betale for to produkter. Du betaler nettleie for å få fraktet strømmen fra der den produseres gjennom ledningsnettet og hjem til deg, og du betaler en strømpris for strømmen du kjøper fra strømleverandøren du har. Strømledningen inn til huset ditt eies av ditt lokale nettselskap, så du kan derfor ikke velge nettselskap selv. Nettopp derfor er nettvirksomheten definert som en monopoloppgave der nettleien er strengt regulert av nasjonale myndigheter.

Nettselskapene kan ikke bestemme nettleien på egen hånd. Det gjør Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE stiller krav til hvilke oppgaver nettselskapene skal utføre, blant annet at de må ha beredskap for å rette feil så raskt som mulig. NVE avgjør også hvor store inntekter nettselskapene kan få fra nettleien, blant annet utfra hvor mange kunder de har og hvor mye nett som skal vedlikeholdes. Rundt halvparten av nettleien er avgifter til Staten.

Av nøytralitetshensyn ligger informasjon om nettleie, strømbrudd, elsikkerhet og lignende, på nettsidene til ditt lokale nettselskap. Denne informasjonen finner du hos det nettselskapet du er tilknyttet. Vi har i dag kunder hos følgende nettselskap:

 

 

Nettselskapet skal kontaktes ved spørsmål om blant annet:

  • Strømbrudd
  • Feil/skade på anlegg eller linjer
  • Jordfeil
  • Tekniske forhold
  • Flytting/omlegging av strømnett
  • Kabelpåvisning
  • Tilsyn av elektriske anlegg
  • Nye installasjoner