Fjernvarme til Statkraft sitt administrasjonsbygg

Fjernvarme til Statkraft sitt administrasjonsbygg

Fra 05.01.2017 leverer vi fjernvarme til Statkraft sitt nye administrasjonsbygg på Sunndalsøra. Fjernvarme er et miljøvennlig produkt.  Fjernvarmen fra Sunndal Energi er spillvarme fra Hydro Aluminium Sunndal. Spillvarme regnes som en av de beste primærenergikildene med en klimafaktor på 0,05 mot elektrisk vannkraft 0,1.

Statkraft benytter fjernvarmen til oppvarming av det nye bygget og til oppvarming av tappevann. På bildet ovenfor har Georg Tvedt, leder for fjernvarme hos Sunndal Energi, en gjennomgang/opplæring av fjernvarmens kundesentral til Arild Magne Gjerdevik, kraftverkssjef, kraftverkssgruppe Aura, Statkraft og Oddvar Olafsen, spesialarbeider/byggeleder Statkraft.