Feilmelding

Du kan kontakte oss på følgende måter:
I normal arbeidstid (kl. 08:00 - 15:00) mandag - fredag telefon 71 68 95 50
Utenom normal arbeidstid (kl. 15:00 - 08:00) og i helger/på offentlige fridager - telefon 902 04 905