Prisliste

Våre avtaler kan sammenlignes med andre avtaler på Forbrukerrådets strømprisportal, strompris.no

Strømavtale Avtaletype Pris (inkl. mva og elsertifikat) Informasjon Vilkår Krav
Sunndal timespotpris Timespot Timespot + 6,5 øre/kWh i påslag Papirfakturagebyr kr. 15,- (inkl. mva) Lenke til avtalevilkår  
Sunndal spotpris Spotpris Månedlig gjennomsnittpris Nord Pool + 6,5 øre/kWh i påslag Papirfakturagebyr kr. 15,- (inkl. mva) Lenke til avtalevilkår Privatkunde med årlig forbruk inntil 40 000 kWh
Sunndal fastpris
1år (NO3/NO4)
Fastpris 70,99 øre/kWh
Se historiske priser
Papirfakturagebyr kr. 15,- (inkl. mva)
Bruddgebyr kr. 500/kr. 1000 (inkl. mva)
Evt. krav om erstatning iht. §5-1 Standard kraftleveringsavtale
Fallback etter avtaleperiode: Sunndal variabel pris med 30 dagers varsel ved prisendring
Lenke til avtalevilkår Privatkunde med årlig forbruk inntil 40 000 kWh
Godkjent kredittvurdering for nye kunder

 

Utgått fra salg

Strømavtale Avtaletype Pris (inkl. mva og elsertifikat) Informasjon Vilkår Krav
Sunndal variabel pris
(NO3 og NO4)
Variabel pris 39,99 øre/kWh gjeldende
Se historiske priser

Papirfakturagebyr kr. 15,- (inkl. mva)

Lenke til avtalevilkår Privatkunde med årlig forbruk inntil 40 000 kWh
Sunndal variabel pris 
(NO1, NO2 og NO5)
Variabel pris 79,99 øre/kWh gjeldende
Se historiske priser

Papirfakturagebyr kr. 15,- (inkl. mva) Lenke til avtalevilkår Privatkunde med årlig forbruk inntil 40 000 kWh
Sunndal fastpris
(NO1 og NO2)
Fastpris Fra 180 til 268 øre/kWh
Se historiske priser
Papirfakturagebyr kr. 15,- (inkl. mva)
Bruddgebyr kr. 500/kr. 1000 (inkl. mva)
Evt. krav om erstatning iht. §5-1 Standard kraftleveringsavtale
Fallback etter avtaleperiodeSunndal variabel pris med 30 dagers varsel ved prisendring
Lenke til avtalevilkår Privatkunde med årlig forbruk inntil 40 000 kWh
Sunndal fast og spotpris (NO3 og NO4) 50/50 fastpris og spotpris Fastpris fra 67,99 til 72,99 øre/kWh, spotpris månedlig gjennomsnitt Nord Pool + 6,5 øre/kWh i påslag
Se historiske priser
Papirfakturagebyr kr. 15,- (inkl. mva)
Bruddgebyr kr. 500/kr. 1000 (inkl. mva)
Evt. krav om erstatning iht. §5-1 Standard kraftleveringsavtale
Fallback etter avtaleperiodeSunndal variabel pris med 30 dagers varsel ved prisendring
Lenke til avtalevilkår Privatkunde med årlig forbruk inntil 40 000 kWh
Godkjent kredittvurdering for nye kunder

Lenke til avtalevilkår