Prisliste

Våre avtaler kan sammenlignes med andre avtaler på Forbrukerrådets strømprisportal, strompris.no

Strømavtale Avtaletype Pris (inkl. mva og elsertifikat) Informasjon Vilkår Krav
Sunndal timespotpris Timespot Timespot + 6,5 øre/kWh i påslag 6 måneder prisgaranti
Gebyr ved valg av papirfaktura 29 kr pr måned
Lenke til avtalevilkår  
Sunndal spotpris Spotpris Månedlig gjennomsnittpris Nord Pool + 6,5 øre/kWh i påslag 6 måneder prisgaranti
Gebyr ved valg av papirfaktura 29 kr pr måned
Lenke til avtalevilkår Privatkunde med årlig forbruk inntil 40 000 kWh
Sunndal fastpris 1 år
NO3 og NO4
Fastpris 67,99 øre/kWh Gebyr ved valg av papirfaktura 29 kr pr måned
Se historiske priser
Lenke til avtalevilkår Privatkunde med årlig forbruk inntil 40 000 kWh
Sunndal fast og spotpris 1 år NO3 og NO4 50/50 fastpris og spotpris Fastpris 67,99 øre/kWh, spotpris månedlig gjennomsnitt Nord Pool + 6,5 øre/kWh i påslag Gebyr ved valg av papirfaktura 29 kr pr måned Lenke til avtalevilkår Privatkunde med årlig forbruk inntil 40 000 kWh

 

Utgått fra salg

Strømavtale Avtaletype Pris Informasjon Vilkår Krav
Sunndal fastpris 1 år
NO1, NO2 og NO5
Fastpris  Fra 180 til 385 øre/kWh Gebyr ved valg av papirfaktura 29 kr pr måned
Se historiske priser
Lenke til avtalevilkår Privatkunde med årlig forbruk inntil 40 000 kWh
Sunndal variabel pris
NO3 og NO4
Variabel pris  49,99 øre/kWh (inkl. mva og elsertifikat) gjeldende
 39,99 øre/kWh (inkl. mva og elsertifikat) 20.10.23
Gebyr ved valg av papirfaktura 29 kr pr måned
Se historiske priser
Lenke til avtalevilkår Privatkunde med årlig forbruk inntil 40 000 kWh
Sunndal variabel pris 
NO1 og NO5
Variabel pris  99,99 øre/kWh (inkl. mva og elsertifikat) gjeldende
 69,99 øre/kWh (inkl. mva og elsertifikat) 20.10.23
Gebyr ved valg av papirfaktura 29 kr pr måned
Se historiske priser
Lenke til avtalevilkår Privatkunde med årlig forbruk inntil 40 000 kWh
Sunndal variabel pris
NO2
Variabel pris  139,99 øre/kWh (inkl. mva og elsertifikat) Gebyr ved valg av papirfaktura 29 kr pr måned
Se historiske priser
Lenke til avtalevilkår Privatkunde med årlig forbruk inntil 40 000 kWh