Priser og vilkår

Fjernvarmeprisen for husholdning, næring og produksjon fastsettes årlig av styret i Sunndal Energi AS. 
Iht. Energiloven § 5-5 skal fjernvarme være rimeligere enn f.eks. strøm.

Prismodell
Som strømkunde betaler du strømselsapet for strøm, og nettselskapet for nettleien.

Fjernvarmeprisen er alt i ett og består av følgende:
    Kraft/Strømpris*
+ 15,84 øre/kWh Forbruksavgift fra og med 01.04.23 og ut 2023.
+ 1 øre/kWh Avgift til Energifondet (ENOVA-avgift)
+ 18,30 øre/kWh Energiledd (satt av det lokale nettselskapet) fra og med 01.01.23
-  10 % rabatt
+ 25 % merverdiavgift
= Total fjernvarmepris

*Privatkunder kan velge mellom 3 avtaletyper i 2023:

 1. Spotpris
  Månedlig gjennomsnittpris på NordPool for NO3 + påslag 5,2 øre/kWh (inkl. elsertifikat).
 2. Variabel fjernvarmepris med prisgaranti
  Følger Sunndal variabel pris, hvor gjeldende pris er 49,99 øre/kWh (inkl. mva og elsertifikat).
  Avtalen har pristak på maks 84,0 øre/kWh (inkl. alt).
 3. Fast fjernvarmepris
  77,00 øre/kWh (inkl. alt).

Klikk her for Leveringsvilkår og tekniske krav og anvisninger til kundeanlegg for fjernvarme.

For mer informasjon se NVEs nettside; Foreløpig tilpasning til nye regler om nettleiestruktur - NVE

Strømstøtte/kompensasjonsordning
Strømstøtte for høye strømpriser gjelder for husholdninger og boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.). Sunndal Energi praktiserer dette for fjernvarmekunder. For mer informasjon se NVEs nettside; Kompensasjonsordning for høye strømpriser - NVE

Klage på fjernvarmeregningen?
Enhver som er pålagt å tilknytte seg fjernvarmeanlegg etter plan- og bygningsloven § 27-5, har rett til å klage til konsesjonsmyndigheten over priser og andre leveringsvilkår. Konsesjonsmyndigheten kan gi pålegg om endringer av prisen eller leveringsvilkårene for øvrig. 
For mer informasjon se NVEs nettside; Fjernvarmepris - NVE

Bedriftskunde?
Ta direkte kontakt med oss for et tilbud.