Priser og vilkår

Fjernvarmeprisen for husholdning, næring og produksjon fastsettes årlig av styret i Sunndal Energi AS. 
Iht. Energiloven § 5-5 skal fjernvarme være rimeligere enn f.eks. strøm.

Fjernvarmeavtale 2024
Vi tilbyr følgende fjernvarmeavtaler/priser:

  1. Spotpris fjernvarme
    Se prismodell.
  2. Fast fjernvarmepris
    79,00 øre/kWh inkl. alt.

Prismodeller
Som strømkunde betaler du strømselskapet for strøm, og nettselskapet for nettleien. Fjernvarmen faktureres i samlet "pott".

Spotpris fjernvarme består av følgende priselementer
    Gjennomsnittlig spotpris for måneden på NordPool for NO3
+ 5,2 øre/kWh Påslag inkl. elsertifikat
+ 9,51 øre/kWh Forbruksavgift 01.01.24-31.03.24 og 16,44 øre/kWh 01.04.24-31.12.24
+ 1 øre/kWh Avgift til Energifondet (ENOVA-avgift)
+ 18,30 øre/kWh Energiledd (satt av det lokale nettselskapet) 
-  10 % rabatt
+ 25 % merverdiavgift
= Total fjernvarmepris

Fast fjernvarmepris inkluderer alle overnevnte priselementer til totalpris 79 øre/kWh.

Gebyr ved valg av papirfaktura er kr. 15,-. Ved å velge «Ja takk til alle» i din betalingsflate mottar du fakturaen som eFaktura. Du kan også opprette AvtaleGiro i din nettbank og be om fakturavarsel på e-post. På denne måten sparer du gebyret for papirfaktura. 

Klikk her for Leveringsvilkår og tekniske krav og anvisninger til kundeanlegg for fjernvarme.

For mer informasjon se NVEs nettside; Foreløpig tilpasning til nye regler om nettleiestruktur - NVE

Avtale og prisinformasjon for 2023 finner du ved å klikke her.

Strømstøtte/kompensasjonsordning
Strømstøtte for høye strømpriser gjelder for husholdninger og boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.). Sunndal Energi praktiserer dette for fjernvarmekunder. For mer informasjon se NVEs nettside; Kompensasjonsordning for høye strømpriser - NVE

Klage på fjernvarmeregningen?
Enhver som er pålagt å tilknytte seg fjernvarmeanlegg etter plan- og bygningsloven § 27-5, har rett til å klage til konsesjonsmyndigheten over priser og andre leveringsvilkår. Konsesjonsmyndigheten kan gi pålegg om endringer av prisen eller leveringsvilkårene for øvrig. 
For mer informasjon se NVEs nettside; Fjernvarmepris - NVE

Bedriftskunde?
Ta direkte kontakt med oss for et tilbud.