Få et godt inneklima

Få et godt inneklima

Fjernvarme er ideelt for deg som er opptatt av god komfort og miljøet.

Å ta i bruk fjernvarme er dessuten enkelt, tilnærmet vedlikeholdsfritt og konkurransedyktig i forhold til andre oppvarmingsformer. Fjernvarme er miljøvennlig transport av varmt vann til oppvarming av bygg. Det gir deg som kunde behagelig varme og et godt inneklima.

Kunder som ønsker fjernvarme må i forkant av utbygging av varmeanlegget, fylle ut skjemaet «25573-SV-003 Kundesentral for fjernvarme opplysninger fra kunde/utbygger til Sunndal Energi AS» i samråd med firma som skal foreta utbygging av varmeanlegget. Skjemaet avklarer effektbehov/forbruk for boligen.

Sunndal Energi legger fjernvarmerør inn til huset ditt, og setter opp en kundesentral. Kundesentralen regulerer temperaturen på varmen og vatnet. Varmen reguleres automatisk i forhold til utetemperatur og ønsket romtemperatur. I tillegg sørger kundesentralen for stabil varmvatntemperatur uansett hvor mye varmvatn en bruker. (Du har ikke en varmtvannstank).

Kundesentral skal stå i godkjent rom og dersom mulig mot yttervegg. I tillegg skal det være sluk i rommet. Kunde eier kundesentral og øvrig innomhus installasjoner/røranlegg med tilhørende drifts- og vedlikeholdsansvar. Energimåler eies av Sunndal Energi.

Vi leverer fjernvarme til en rekke næringsbygg og boliger på Sunndalsøra basert på spillvarme fra Hydro Aluminium Sunndal, som ellers ville ha gått tapt. På fjernkontrollen.no kan du lese mer detaljert om hvilke energikilder som benyttes i fjernvarmeanlegget.

Fjernvarme er smart:

  • Når bygningen er i nærheten av det eksisterende fjernvarmenettet
  • Når bygningen har vannbåren varme
  • For å erstatte oljefyring
  • Når det er behov for en fornybar energikilde