Hva er fjernvarme?

Hva er fjernvarme?

Fjernvarme er overføring av energi ved hjelp av vann.
Fjernvarmen utnytter energi som er til overs i samfunnet og som ellers ville gått tapt. Sunndal Energi bruker overskuddsvarme fra Hydro Aluminium Sunndal til å varme opp vann. Det oppvarmede vannet transporteres via rør ut til våre kunder til bruk i oppvarming og tappevann. 

Hvorfor velge fjernvarme?

 • Miljøvennlig
  Ikke bare er det gjenbruk - fjernvarme gir få naturinngrep, lite utslipp og liten ressursbruk totalt sett. Fjernvarme bidrar også til å reduserer belastningen på strømnettet, øke forsyningssikkerheten og i utfasing av fossil energi. På fjernkontrollen.no kan du lese mer om hvilke energikilder som benyttes i fjernvarmeanlegget. I 2022 leverte vi 29 GWh, hvorav 98,3 prosent bestod av gjenvunnet varme! 
 • Konkurransedyktig pris
  1 kWh fjernvarme koster mindre enn 1 kWh strøm. Det skal den også gjøre, iht. Energiloven § 5-5. Les mer om vår prisstruktur her.
 • Brukervennlig kundesentral
  Kundesentralen hjelper deg å dekke ditt energi, varme- og varmtvannsbehov. Den består av enkle komponenter, har lang teknisk levetid og medfører lave drifts- og vedlikeholdskostnader. I tillegg tar den mindre plass enn varmtvannstank, varmepumpe eller andre installasjoner.
 • Stabilt
  Fjernvarme er underlagt samme leveringskrav på oppetid som netteier (strøm). Ved planlagt vedlikehold eller større uforutsette hendelser mottar kundene SMS varsel ved stans i fjernvarmeleveransen.

Fakta og nøkkeltall

Byggeår 2004, første kunde Helsetunet 8. oktober
Tilgjengelig energi ca. 45 GWh
Omsatt energi 26,4 GWh
Effekt 12,5 MW
Rørlengde 38.000 m
Trasèlengde 18 km
Type rør Isolerte stålrør med ytre kappe av plast med innlagte tråder for vannlekkasjedeteksjon.
Ytre dimensjoner rør 150-450 mm
Total utbyggingskostnad ca. 65 millioner
Antall kunder 90 større kunder, 307 leiligheter og 40 eneboliger.
Energikilde Spillvarme fra Hydro Aluminium Sunndal AS
Spisslast/back up 8 MW NG ca. 2% av totalt levert. (se fjernkontrollen.no)
Leveranse/utnyttelsesgrad 88% til oppvarming og varmtvann, øvrig til næring og gatevarme.