Måleravlesning

Noen av våre målere er fjernavlest, andre krever manuell avlesning. 

Dersom du må lese av din måler mottar du SMS med påminnelse om måleravlesning den 1. hver- eller annenhver måned.

Det fremgår av din faktura om måleren er fjernavlest (automatisk) eller manuelt avlest av deg.
Avleser kan også stå som interpolert. Da har vi beregnet en stand tilbake i tid ut i fra en avlesning vi har mottatt etter dette.
Står avleser som Stipulering maskinelt har vi beregnet en stand ut i fra historisk forbruk på måleren på grunn av manglende avlesning. Kunder som er stipulert over en viss periode blir kontaktet direkte for avlesning, men for å bli fakturert ut i fra reelt forbruk anbefaler vi at du leser av og melder inn målerstand regelmessig.

Måleravlesningen avvises stadig?
Kontroller at alt virker riktig i tekstmeldingen, sammenlign gjerne med tidligere avlesningen for å se om noe avviker.

I meldingen du sender skal det stå: seam målerstand. Eks.: seam 2962
Har du to målere skal du angi målernummer: seam målernummer målerstand.
SMS kan besvares i 72 timer fra du mottok den. 
Det er også mulig å melde inn måleravlesning pr. e-post eller via sentralbordet.

Dersom du stadig får avlesningen avvist ta kontakt med oss.