Måleravlesning

Noen av våre målere er fjernavlest, andre krever manuell avlesning. 

Dersom du må lese av din måler mottar du SMS med påminnelse om måleravlesning den 1. hver- eller annenhver måned.

Det fremgår av din faktura om måleren er fjernavlest (automatisk) eller manuelt avlest av deg.
Avleser kan også stå som interpolert. Da har vi beregnet en stand tilbake i tid ut i fra en avlesning vi har mottatt etter dette.
Står avleser som Stipulering maskinelt har vi beregnet en stand ut i fra historisk forbruk på måleren på grunn av manglende avlesning. Kunder som er stipulert over en viss periode blir kontaktet direkte for avlesning, men for å bli fakturert ut i fra reelt forbruk anbefaler vi at du leser av og melder inn målerstand regelmessig.

Her finner du informasjon om hvordan du leverer målerstand.