Hvordan levere målerstand?

Hvordan levere målerstand?

Internett

Gå til vår hjemmeside: www.sunndalenergi.no. Logg inn på "Min side", hvor måleravlesning kan legges inn. Hvis du oppdager at du har lagt inn feil målerstand, så start om igjen. Det blir tatt hensyn til siste innlagte målerstand.

SMS

Du må melde deg på denne tjenesten for å benytte den (første gang):

  • Skriv sdem start kundenummer målernummer og send meldinga til 26166

Når du skal levere målerstand:

  • Skriv sdem målerstand og send meldinga til 26166

Eksempel: Måler 12500 og målerstand på 132000, skriver du: sdem 132000.

Du vil få beskjed om forbruk siden siste avregning. Send på nytt dersom det blir feil. Det blir også her tatt hensyn til siste innlagte målerstand. Dersom du leverer målerstand for flere målere, må du skrive sdem målernummer målerstand.