Sponsormidler 2023

Sponsormidler 2023

Som lokal energileverandør ønsker vi å være en engasjert og synlig aktør i lokalmiljøet.

Bildet har vi fått fra Røhjellan friluftsområdet og Sunndal og omegn travklubb. De mottok i år støtte til innkjøp av kantklipper og sandkasse til området.
Avbildet er Per Erling Raknes, en av ildsjelene som legger ned utallige dugnadstimer for å vedlikeholde området. 

I år har følgende lag og foreninger fått sponsormidler:

Børsetlaget
Driva IL
FAU Hoelsand barnehage
FAU Sunndal ungdomsskole
Furu Velforening
Gjøra Vel
Grøa Bygdelag
Grødalen Hytteeierlag
Hammaren velforening
Hov Skytterlag
IL Ulvungen
Inter Connection
Jazzåteatret Produksjon, Lady Arbothnott
Kvass/Ulvungen FK
Presthagan Velforening
Røhjellan friluftsområdet og Sunndal og omegn travklubb
Sunndal badmintonklubb
Sunndal fotball
Sunndal Håndball IL
Sunndal rideklubb
Sunndal Ski Session
Sunndal ungdomskorps
Surnadal Taekwon-do klubb
Øksendal Festidalen (ØFID)
Øksendal Idrettslag
Øksendal Samfunnshus
Øksendal Ungdomslag
Ålvundeid bedehusforeining
Ålvundfjord Bygdelag
Ålvundfjord Ungdomslag