Hva er elsertifikater?

Strømprisen inkluderer kostnadene til såkalte elsertifikater som går med til å finansiere utbygging av ny, fornybar energi som for eksempel vind- og vannkraft i Norge og Sverige. Det er forventet at denne kostnaden vil øke fram mot år 2020 og deretter avta og forsvinne helt i år 2035. Selv om dette nok vil oppfattes som en økning i strømprisen, vil økt kraftutbygging over tid bidra til lavere strømpriser for alle. Les mer om elsertifikater på nve.no.