Innkjøp spotpris

Innkjøp spotpris

Nord Pool AS er den Nordiske kraftbørsen hvor alle strømleverandører i Norge kjøper spotpris. Strømprisen settes på Nord Pool etter produksjon/tilbud og etterspørsel. Strømprisen fastsettes dagen i forveien, og endres time for time i løpet av dagen. Det er flere faktorer som påvirker strømprisen og hvordan den fastsettes. I all hovedsak handler det om produksjon, forbruk, import og eksport.

Vi har gjennomsnittlig spotpris, noe som gjør at det har ikke noe å si når en kunde bruker strøm. Dersom det er ønskelig fra kunde kan vi tilby timesveid spotpris. Timesveid spotpris følger til enhver tid prisen på strømbørsen Nord Pool time for time. Pris blir Nord Pool sin timespris x kundens forbruk i hver time. På fakturaen vil det bli en gjennomsnittspris av dette som vises. Enkelte kraftleverandører har påslag pr. kWh i tillegg til månedsgebyr. Vi har kun påslag pr. kWh, ingen månedsgebyr.

Alle strømleverandøer som kjøper spotpris, kjøper til samme pris. Det er påslaget og eventuelt månedsgebyr til den enkelte kraftleverandøren som differensierer.