Innkjøp spotpris

Innkjøp spotpris

Nord Pool AS er den Nordiske kraftbørsen hvor alle strømleverandører i Norge kjøper spotpris. Strømprisen settes på Nord Pool etter produksjon/tilbud og etterspørsel. Strømprisen fastsettes dagen i forveien, og endres time for time i løpet av dagen. Det er flere faktorer som påvirker strømprisen og hvordan den fastsettes. I all hovedsak handler det om produksjon, forbruk, import og eksport.

Vi tilbyr både gjennomsnittlig spotpris og timesveid spotpris. Ved gjennomsnittlig spotpris har det ingen betydning når på døgnet du bruker strømmen. Timesveid spotpris følger til enhver tid prisen på strømbørsen Nord Pool time for time. Pris blir Nord Pool sin timespris x kundens forbruk i hver time. På fakturaen vil det bli en gjennomsnittspris av dette som vises. Enkelte kraftleverandører har påslag pr. kWh i tillegg til månedsgebyr. Vi har kun påslag pr. kWh, ingen månedsgebyr.

Alle strømleverandøer som kjøper spotpris, kjøper til samme pris. Det er påslaget og eventuelt månedsgebyr til den enkelte kraftleverandøren som differensierer.