Kundeundersøkelse

Kundeundersøkelse

Onsdag 17.11.21 blir det sendt ut kundeundersøkelse på epost. Under "Informasjon om databehandling" er det oppgitt kontaktinfo "Sunndal Energi v/Kraftalliansen" med adresse Bergen. Dette er fordi de sender ut kundeundersøkelsen på vegne av oss.

Undersøkelsen tar mellom 3 - 5 minutter. Ved å svare får vi tilbakemelding på hva du som kunde er fornøyd med og hva du er mindre fornøyd med. Vi setter pris på om du tar deg tid til å svare på undersøkelsen. Din tilbakemelding er viktig for at vi skal kunne bli en enda bedre strømleverandør for våre kunder.

En person kan vinne 3000 kWh strøm (ikke nettleie).