Leveringsplikt

Dersom det på din strømregning står Leveringspliktig kraft eller lignende, betyr det at du ikke kjøper strøm fra en strømleverandør. Dette kan for eksempel skje om du bytter bolig og at det bare er nettselskapet ditt som har fått beskjed om det.

Leveringsplikt er i utgangspunktet dyrere enn å kjøpe strøm fra kraftleverandør. Ta kontakt med oss om du ønsker informasjon om våre strømavtaler.