Leveringsplikt

Dersom det på din strømregning står Leveringspliktig kraft eller lignende, betyr det at du ikke kjøper strøm fra en strømleverandør. Dette kan for eksempel skje om du bytter bolig og at det bare er nettselskapet ditt som har fått beskjed om det.

Leveringsplikt er mye dyrere enn å kjøpe strøm fra Sunndal Energi, og vi anbefaler at du snarest tar kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg med billigere strøm.