Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og sikre allmenheten tilgang på informasjon

Sunndal Energi AS er omfattet av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter i anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven), og plikter dermed å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger som skal sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Redegjørelsen for Sunndal Energi AS kan lastes ned her: