Fremdrift byggefase

Fremdrift byggefase

Boring - fremdrift

Det gjenstår nå 111 meter å borre, men på grunn av problemer med hydraulikktrykk i "klatreren" har man begynt uttrekk for reparasjon. 

Gravemaskin ble beltet inn tirsdag 19. mars etter tillatelse fra Statsforvalter i Trøndelag/verneområdestyret for Trollheimen, denne skal forberede gjennomslag. 

22.mars er siste arbeidsdag for Norhard før påskeferie til 3.april.

Pr. 12. mars lå status i boringen foran skjema, men det ble oppdaget en utfordring med "klatreren" som skal gi nok skyvekraft. Denne har fått en reduksjon i internt hydraulikktrykk noe som gir redusert skyvekraft, derav mindre vekt på borekronen, og følgelig mindre framdrift pr dag enn i forrige uke.

28. februar var man i gang med boring igjen. I runnet ble det montert en «klatrer» som hjelper med kraftoverføring til borekronen, ved at boreriggen i kraftstasjonen får nok vekt på bit når det går oppover.

3.februar var uttrekket komplett og det ble funnet feil på selve boreutstyret som medførte reparasjon av rullesenteret. 

10. januar 2024 nådde man en milepæl da det var boret over 1 000 meter av totalt ca 1 696. 

Borecrewet tok juleferie fra natt til lørdag 23. desember 2023. De var på plass igjen over nyttår.

17. november 2023 ble boringen pauset med uttrekk pga. bytte/vedlikehold av maskin. Det var da boret 759 meter av 1696 meter. 937 meter gjenstod.

Etter en trøblete start med mye kiling, spiralboring og tidlig bytte av borekrone og oppsett, kom man omsider godt i gang med boringen. 4 bytter av borekrone er anslått i løpet av boringen. Ved bytte må hele borestrengen trekkes ut, noe som tar 1-2 uker hver gang, avhengig av hvor langt i boringen man har kommet. Det er forventet at boringen vil være ferdig rundt april 2024. 

Spirallboring

Bilde tatt mot stuffen ca 175m inni tunellen. En ser tydelig spiralform som i etterkant ble fjernet med ny borekrone. Bildet er tatt 18. oktober 2023 av en grotteklatrer som krøp inn i tunellen (diameter 1,2m).

Planlagt boreprofil

boreprofilborebane 

Status pr 18. oktober 2023 er at boringen ligger ca 15m høyere og 7m til høyre for planlagt borebane. 

Kraftstasjonshall

Kraftstasjonshall

Bildet er tatt 18. oktober 2023. Boreriggen i rødt, traverskran og takduk er kommet på plass. Det røde krysset markerer kryssavstivning som skal monteres mellom kransøyle 3 og 4 på begge sider sett innenfra. Det endelige gulvnivået i kraftstasjonen vil ligge ca på toppen av betongklossene kransøylene står på.