Fremdrift byggefase

Fremdrift byggefase

Boring - fremdrift

3.februar var uttrekket komplett og det ble funnet feil på selve boreutstyret. Det pågår nå reparasjon av rullesenteret. I neste run monteres en «klatrer» som vil hjelpe med kraftoverføring til borekronen. Denne vil hjelpe boreriggen i kraftstasjonen med å få nok vekt på bit når det virkelig begynner å gå oppover.

10. januar 2024 nådde man en milepæl da det var boret over 1 000 meter av totalt ca 1 696. 

Borecrewet tok juleferie fra natt til lørdag 23. desember 2023. De var på plass igjen over nyttår.

17. november 2023 ble boringen pauset med uttrekk pga. bytte/vedlikehold av maskin. Det var da boret 759 meter av 1696 meter. 937 meter gjenstod.

Etter en trøblete start med mye kiling, spiralboring og tidlig bytte av borekrone og oppsett, kom man omsider godt i gang med boringen. 4 bytter av borekrone er anslått i løpet av boringen. Ved bytte må hele borestrengen trekkes ut, noe som tar 1-2 uker hver gang, avhengig av hvor langt i boringen man har kommet. Det er forventet at boringen vil være ferdig rundt april 2024. 

Spirallboring

Bilde tatt mot stuffen ca 175m inni tunellen. En ser tydelig spiralform som i etterkant ble fjernet med ny borekrone. Bildet er tatt 18. oktober 2023 av en grotteklatrer som krøp inn i tunellen (diameter 1,2m).

Planlagt boreprofil

boreprofilborebane 

Status pr 18. oktober 2023 er at boringen ligger ca 15m høyere og 7m til høyre for planlagt borebane. 

Kraftstasjonshall

Kraftstasjonshall

Bildet er tatt 18. oktober 2023. Boreriggen i rødt, traverskran og takduk er kommet på plass. Det røde krysset markerer kryssavstivning som skal monteres mellom kransøyle 3 og 4 på begge sider sett innenfra. Det endelige gulvnivået i kraftstasjonen vil ligge ca på toppen av betongklossene kransøylene står på.