Vi gir tilbake

Vi gir tilbake

Her ser du våre retningslinjer for støtte/tildeling

Hvem kan søke?

Frivillige lag, foreninger og organisasjoner i Sunndal kommune.
Særlig de som arbeider for barn og ungdom blir prioritert.

Det ytes normalt ikke støtte til drift.

Enkeltutøvere kan støttes dersom personen satser nasjonalt eller høyere i sin idrett, er fylt 16 år, og representerer lokal klubb/lag/forening i Sunndal kommune (lokal tilhørighet kan i særskilte tilfeller oppfylle kravet)

 

Krav til søknaden

Alle søknader om støtte skal sendes skriftlig og oppfylle kravene i utlysningen.

 

I søknaden skal det opplyses om hvilke gjenytelser Sunndal Energi får.
Alle som mottar støtte skal som et minimum levere fotodokumentasjon; høyoppløselige digitale foto til fri bruk. Dette skal vise hva/hvilke tiltak midlene er brukt til, gjerne med synlig Sunndal Energi-logo der det er tilgjengelig. Bilder sendes senest ved sesongslutt eller ved endt arrangement.

 

Eksempler på andre gjenytelser er:

- Mulighet for skilt med profilering ved arena/klubbhuset/anlegg (kostnader knyttet til skilt dekkes av Sunndal Energi ut over tildelte støtte)

- Mulighet for logo på bekledning, utstyr, materiell, kjøretøy etc.

- Omtale/logo på hjemmesider, sosiale medier etc.

- Eventuelle fribilletter, opptredener/arrangement, etc.

- Mediedekning som profilerer Sunndal Energi

 

Manglende oppfylling av gjenytelser kan føre til at senere sponsorsøknader avslås.

 

Midler og tildeling

Årlige rammer fastsettes av styret i Sunndal Energi Holding gjennom budsjettet. For 2023 er det satt av 250.000 kr som skal fordeles.

Administrasjonen og daglig leder gis fullmakt til å innstille og tildele midlene innenfor de rammene som er gitt. Tildelinger legges fram for styret i Sunndal Energi.

Søknader om hovedsponsorat behandles av styret i Sunndal Energi Holding, og skjer eventuelt etter egen bevilgning.
For større prosjekt er det skjerpede søknadskriterier, dokumentasjonskrav og sluttrapportering.

Klikk her for å se hvilke lag og foreninger som mottok støtte i 2023.