Sponsormidler 2024

Sponsormidler 2024

Som lokal energileverandør ønsker Sunndal Energi å være en synlig og engasjert støttespiller i lokalmiljøet.

 

Hvert år sponser vi lag og foreninger i Sunndal kommune, og nå lyser vi ut midlene for 2024.
Det er satt av kr. 250.000,- som skal fordeles. Frivillige lag og organisasjoner som arbeider for barn og ungdom blir prioritert ved tildelingen.

 

For å søke må du fylle ut vårt søknadsskjema.  

Søknadsfrist: 24.03.2024

 

Har dere mottatt støtte tidligere år? Klikk her for å se hvilke lag og foreninger som mottok støtte i 2023.
Undersøk gjerne at dere har oppfylt deres del av avtalen før dere søker, da manglende oppfylling av gjenytelser kan føre til avslag. 

 

Se våre retningslinjer for tildeling, og ta kontakt ved spørsmål.

 

Bildet har vi fått fra Røhjellan friluftsområdet og Sunndal og omegn travklubb. De mottok i fjor støtte til innkjøp av kantklipper og sandkasse til området.
Avbildet er Per Erling Raknes, en av ildsjelene som legger ned utallige dugnadstimer for å vedlikeholde området.